DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU SITE-UL „Dependentdefeeder.ro”

Prezenta Declarație de Confidențialitate descrie modul în care Compania Feeder Shop SRL (denumită în continuare „Noi”, „Compania” sau „Operatorul”), în calitate de deținător al site-ului „Dependentdefeeder.ro” (denumit în continuare „Site-ul”), colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (denumiți în continuare „Utilizatori” sau „Dvs.”) în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

 1. Operatorul de date

Numele: Feeder Shop SRL Sediul: București, România E-mail de contact: contact@feedershop.ro

 1. Date cu caracter personal prelucrate

Prin utilizarea Site-ului nostru, putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal ale Utilizatorilor:

 • Nume și prenume (în cazul în care sunt furnizate voluntar de către Utilizatori)
 • Adresă de e-mail (în cazul în care sunt furnizate voluntar de către Utilizatori)
 • Adresa IP și informații despre dispozitivul utilizat pentru accesarea Site-ului
 • Informații referitoare la activitatea Utilizatorilor pe Site, inclusiv paginile vizitate, interacțiunile cu conținutul și alte acțiuni întreprinse pe Site
 • Orice alte date cu caracter personal pe care Utilizatorii le furnizează voluntar prin intermediul forumului sau al altor funcționalități ale Site-ului
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru a asigura funcționarea și securitatea adecvată a Site-ului și forumului
 • Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau comentariile Utilizatorilor
 • Pentru a oferi acces la conținutul Site-ului și pentru a personaliza experiența de navigare a Utilizatorilor
 • Pentru a trimite newslettere sau comunicări informative, în cazul în care Utilizatorul a acceptat să primească astfel de comunicări
 • Pentru a analiza și îmbunătăți performanța și utilizarea Site-ului, inclusiv prin utilizarea de cookies și tehnologii similare (vezi politica noastră privind cookies)
 • Pentru a respecta obligațiile legale aplicabile
 1. Baza legală a prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • Consimțământul voluntar al Utilizatorilor, în cazul în care acesta a fost obținut în mod explicit pentru anumite scopuri
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care Utilizatorul este parte sau în scopul luării măsurilor la cererea Utilizatorului înainte de încheierea unui contract
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale care incumbă Companiei
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi transferate sau comunicate unor terțe părți în cazurile în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, cum ar fi furnizorii de servicii tehnice, companii de curierat sau autorități competente în conformitate cu prevederile legale. În orice alt caz, datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite unor terțe părți fără consimțământul explicit al Utilizatorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

 1. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile.

 1. Drepturile Utilizatorilor

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, Utilizatorii au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care le deținem, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau opunerea prelucrării în anumite condiții. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot contacta Operatorul la adresa de e-mail contact@federshop.ro.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Compania Feeder Shop SRL ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii accidentale sau ilegale.

 1. Modificări ale Declarației de Confidențialitate

Această Declarație de Confidențialitate poate fi actualizată ocazional pentru a reflecta modificările în practicile noastre privind protecția datelor sau pentru a se conforma cu cerințele legale. Versiunea actualizată va fi publicată pe Site și va intra în vigoare la data publicării.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii sau nelămuriri cu privire la această Declarație de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@feedershop.ro.

Ultima actualizare: [Indicați data ultimei actualizări a declarației de confidențialitate]